Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

CeMEB's researchers in media (in Swedish)

Press releases & media:

2014

> Hoppas få svar om mänskliga kroppsdelar
2014-07-01, Bohuslänningen

> DNA-teknik ger svar om räkan
2014-06-21, Göteborgs-Posten

> Trots larm - hoppfullt för Nordsjöräkan
2014-06-17, Västnytt

> Imponerande hög kvalitet inom 2008 års Linnémiljöer
2014-06-16, pressmeddelande från Vetenskapsrådet

> Ökat stöd till Linnécentrum för marin evolutionsbiologi
2014-06-16, pressmeddelande Göteborgs universitet

> Svaren om framtiden finns i havet, Media bjuds in till pressträff den 17 juni på Tjärnö, utanför Strömstad
2014-06-05, Göteborgs univeristet

> Massdöd bland djur kan undersökas med ny metod
2014-04-16, Göteborgs universitet

> Storsatsning på vattenbruksforskning på västkusten
2014-04-14, Göteborgs universitet

> Waernska professuren har tilldelats professor Roger Butlin
2014-04-09 Göteborgs universtitet

> Studerar fiskars fortplantning
2014-03-21, Göteborgs universitet

> Framtidens miljöövervakning tar hjälp av DNA-analys, Liljenström S. Extrakt, aktuell forskning för ett hållbart samhälle. Formas. (19/03 2014)

> Evolution i havet - vinna eller försvinna?
2014-03-13, Göteborgs universitet

> Så ska livet under ytan få bästa skydd, Liljenström S. Extrakt, aktuell forskning för ett hållbart samhälle. Formas. (04/02 2014)

> Havskräftan utsatt för allt större miljöpåverkan
2014-02-04, Göteborgs universitet

> Marin evolutionsbiolog får Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris 2014
2014-01-22, Göteborgs universitet

 

2013

Forskare ska övervaka effekterna av klimatförändringarna på Europas skaldjur
2013-12-09, Göteborgs universitet

Fyra frågor till Kerstin Johannesson, som har tilldelats Roséns Linnépris i zoologi
2013-12-04, intevju med Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet

> Närmare femtio miljoner till internationella projekt
2013-11-25, Göteborgs universitet

Utvecklar nya metoder för naturvård
2013-11-14, intevju med Matthias Obst, Göteborgs universitet

Drygt 14 miljoner till forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten
2013-11-13, Göteborgs universitet

Forskartrio från Göteborgs universitet deltar i seminarium om havsförsurning
2013-11-12, Göteborgs universitet

Havsförsurningen skadar marina arter
2013-11-12, Göteborgs universitet

Fiskens hälsa viktig för köttets kvalitet
2013-11-05, Göteborgs universitet

Drygt 40 miljoner till Naturvetenskapliga fakulteten
2013-11-04, Göteborgs universitet

Växtplanktons släktskap påverkas av havsströmmarna
2013-10-31, Göteborgs universitet

Havsförsurning försämrar matsmältningen hos sjöborrar
2013-10-23, Göteborgs universitet

Invald i Förenta Nationernas panel av experter
2013-10-07, Göteborgs universitet

> Sveriges Radio - Naturmorgon: Vart tog torsken vägen?
2013-09-28, Intervju med bl.a. Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet

Forskar om organismers förändring över tid
2013-09-11, intevju med Jonas Warringer, Göteborgs universitet

Viktigt värna de lokala torskbestånden
2013-10-07, Göteborgs universitet

Viktigt förstå hela ekosystem vid havsförsurning
2013-10-07, Göteborgs universitet

Ny styrelse för Mistra klar
2013-06-11,  Göteborgs universitet

> Professorer i debattartikel: "Minister körde över universitets frihet"
2013-06-11, Göteborgs universitet

Arktiska havet dubbelt så surt vid sekelskiftet
2013-05-15, Göteborgs universitet

Unik alg anpassade sig rekordsnabbt till Östersjön
2013-05-10, Göteborgs universitet

Pris för bästa forskningsavhandling i naturvetenskap
2013-05-10, Göteborgs universitet

Prisad för havsinsatser
2013-05-10, Göteborgs universitet

Miljonbelopp till forskning om marina föroreningar
2013-04-18, Göteborgs universitet

Prestigefullt pris till populär folkbildare
2013-03-13, Göteborgs universitet

Omdebatterad mask håller ställningen som människans urmoder
2013-03-06, Göteborgs universitet

Förstapris för marin forskning
2013-02-26, Göteborgs universitet

Fem frågor till manetforskaren Lene Friis Möller
2013-02-07, Göteborgs universitet

Marina skyddsområden bra för hummern
2013-01-17, Göteborgs universitet

Försvarar sig med kemiskt vapen
2013-01-09, Göteborgs universitet


2012

>Drygt 50 miljoner kronor till forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten
2012-12-03, Göteborgs universitet

>Forskare samarbetar för havets framtid
2012-11-23, Göteborgs universitet

Tage Erlanders gästprofessur 2013 tilldelas evolutionsbiolog
2012-11-05, Göteborgs universitet

Biolog från Göteborg expert i SVT:s naturprogram
2012-10-26, Göteborgs universitet

Sveriges enda riktiga korallrev riskerar att dö
2012-09-19, Göteborgs universitet

Klimatförändringarna hotar Östersjöns havsmiljö
2012-08-15, Göteborgs universitet

> Förluster av arter gör naturen känsligare mot klimatförändringar
2012-07-03, Göteborgs universitet

> Ny chans för torsken på Västkusten
2012-06-21, Göteborgs universitet

> När arter försvinner hotas människans välfärd
2012-05-03, Göteborgs universitet

Göteborgsforskare får uppdrag i Miljöforskningsberedningen
2012-03-30, Göteborgs universitet

 


2011

> TEDx konferens om vatten vid Göteborgs universitet, med bland andra Kerstin Johannesson.
Kerstin Johannesson - Oceans of Biodiversity
2011-11-23, pressmeddelande från Göteborgs universitet

> Drygt 85 miljoner till naturvetenskaplig forskning från Formas
2011-11-15, pressmeddelande från Göteborgs universitet,
varav följande CeMEB forskare får:

 • Henrik Pavia får 6 714 000 kronor till projektet "Wasting disease" i ålgräs - betydelsen för ålgräsängars dynamik, förvaltning och restaurering.
 • Sam Dupont får 3 750 000 kronor till projektet Förutsäga effekten av kemikalier i framtida sura hav.
 • Kristina Snuttan Sundell får 6 069 000 kronor till projektet Fisk mukus - den första försvarslinjen mot invaderande patogener.

> Sjöborren ser med hela kroppen
2011-06-27, pressmeddelande från Göteborgs universitet

Nästan 90 miljoner till naturvetenskaplig forskning (från VR)
2011-11-03, pressmeddelande från Göteborgs universitet,
varav följande CeMEB forskare får:

 • Per Jonsson får 1 950 000 kronor för projektet Vad är en population? Relationen mellan spridning och differentiering av populationer i naturliga landskap.
 • Charlotta Kvarnemo får 1 800 000 kronor för Sexuell och naturlig selektion hos fisk med hanlig vård.
 • Henrik Pavia får 1 800 000 kronor för projektet Främmande försvarsämnens ekologiska och evolutionära dynamik.
   

> Organismal biology: Sea urchins 'see' with their feet
Nature Research Highlights 473, 126–127 (12 May 2011) doi:10.1038/473126e. Published online 11 May 2011

> Sea Urchin Body Is One Big Eye. Charles Q. Choi for National Geographic News. Published May 2, 2011

> Havsorganismer med evigt liv kan lösa åldrandets gåta
2011-04-12, pressmeddelande från Göteborgs universitet

> Byt strategi för att rädda artrikedomen - satsa på vanliga arter istället för ovanliga
2011-04-11, pressmeddelande från Göteborgs universitet

> Nytt genetiskt verktyg hjälper forskare analysera cellens viktigaste funktioner
2011-03-31, pressmeddelande från Göteborgs universitet
 

> Belöningar och medaljer från Kungl. Vetenskapsakademien
Äldre Linnémedaljen i guld 2011 tilldelas Michael Thorndyke, Royal Swedish Academy of Sciences Distinguished Research Professor, adjungerad professor, Göteborgs universitet, "för hans forskningsinsatser inom den marina genomiken och för hans arbete för att utveckla Kristinebergs Marina Forskningsstation, inte minst vad beträffar dess internationella betydelse".
2011-03-22, pressmeddelande från Kungliga Vetenskapsakademien

> Överraskningar när första kräftdjuret fick sitt DNA kartlagt
2011-03-11, pressmeddelande från Göteborgs universitet

> Environment: Earth's acid test. Nature News. (2011).Published online 9 March 2011 | Nature 471, 154-156 (2011) | doi:10.1038/471154a

> Fyra områden får betyget "outstanding" i forskningsutvärderingen
2011-03-08, pressmeddelande från Göteborgs universitet

> Väckte 100-åriga vilsporer av kiselalger
2011-02-21, pressmeddelande från Göteborgs universitet

> Hur påverkas fiskar av höjd temperatur?
2011-02-16, pressmeddelande från Göteborgs universitet

Sverige kan bli ledande i miljövänlig fiskodling. Björnsson BTh., Lindegarth S. and Sundell K. 2011.
2011-02-08 Göteborgs-Posten.

> Nya naturvetare i Kungl. Vetenskapsakademin
2011-01-12, pressmeddelande från Göteborgs universitet

> Journal of Experimental Zoology, Kathryn J Brayer,  features the article Telomerase deficiency in a colonial ascidian after prolonged asexual propagation by Helen Nilsson Sköld et al. (2011)
January 2011
 


2010

> Smaltång och drivkraften bakom uppkomsten av nya arter. A short movie about speciation. FORMAS, oktober 2010.

> Strandsnäckehonor lurar parningsvilliga hanar
2010-08-24, pressmeddelande från Göteborgs universitet

> Universitetet genomför djurförsök på fisk, Bohuslänningen, 2010-06-30

> Alla svenska arter samlas på nätet
2010-06-29, pressmeddelande från Göteborgs universitet

> Lovén Centre to play a key role in British research project
2010-06-21, pressmeddelande från Göteborgs universitet

> Gene that causes barnacles to avoid ship hulls identified
2010-06-17, pressmeddelande från Göteborgs universitet

> En miljard till Östersjöforskning
2010-06-17, pressmeddelande från Göteborgs universitet

> Ros och ris till 2008 års Linnémiljöer
2010-06-16, pressmeddelande från Vetenskapsrådet

> När blåmusslorna tar över - forskare följer klimatförändringen i havet, Otto Maj 2010, s 24-25.

> Viktigt värna vanliga arter, GU Spegeln nr 2, 2010, s 30-33.

Världshaven kolsyras
2010-03-15, SVT Vetenskapens Värld

> Sur fremtid for havet
2010-03-12, Klima og Miljø, Dansk Radio P1

> Höga betyg till universitetets havsforskning
2010-03-10.
Flera marina forskningsprojekt vid Göteborgs universitet hör till landets främsta. Det visar Formas utvärdering av svensk marin forskning under 2000-talet

> Behövs alla arter, Göteborgs-Posten, 2010-01-30

> Värna vanligheten, Dagens Nyheter, 2010-01-05

> Ny upptäckt: Rödspottan är prickig - även på insidan,
2010-02-15, pressmeddelande från Göteborgs universitet


2009

> Skeppsmaskens spridning hotar arkeologiska fynd,
2009-12-22, pressmeddelande från Göteborgs universitet.

 

> Havets försurning i fokus på COP15,
2009-12-10, pressmeddelande från Göteborgs universitet.

 

> Ruvande fiskar suger näringen ur sina egna barn,
2009-11-25, pressmeddelande från Göteborgs universitet.

 • Forskning.se, 2009-11-25

 

> Miljonstöd till naturvetenskaplig forskning,
2009-11-24, pressmeddelande från Göteborgs universitet.

> Från homosexuella fåglar till rasgenetik i ny biologibok. 2009-11-20, pressmeddelande från Göteborgs universitet.

> Ta med fisket i nya havsmyndigheten,
Debattartikel i Göteborgs-Posten, 2009-09-09

> Blodtörst bakom giftiga algblomningar
2009-06-24, pressmeddelande från Göteborgs universitet

 • Flera framträdande in Sveriges Radio och TV, bland annat Rapport.


> Rekordsnabb marin artbildning i Östersjön,
2009-04-08, pressmeddelande från Göteborgs universitet.

 

> Svenskar forskar om havsförsurning

> Marinekolog får Börssällskapets stipendium,
2009-02-10, pressmeddelande från Göteborgs universitet.

 

> Havens försurning i fokus inför FN:s klimatkonferens, 2009-01-30, pressmeddelande från Göteborgs universitet

 


2008

> Havets försurning hämmar marina arters fortplantning,
2008-07-25, pressmeddelande från Göteborgs universitet

> Göteborgs universitet storsatsar på Östersjöforskning, 2008-06-25, pressmeddelande från Göteborgs universitet

> Storskaligt Östersjöprojekt tilldelas 77,5 miljoner i Linnéstöd, 2008-06-18, pressmeddelande från Göteborgs universitet

 • Kemivärlden Biotech, 2008-09-10
   

> Unga Forskare vinner 2:a pris vid Intel ISEF!,
2008-06-09, , pressmeddelande från Göteborgs universitet

Smaltång överst, i jämförelse med den "ursprungliga" arten blåstång.FOTO: Lena Kautsky
Page Manager: Eva Marie Rödström|Last update: 10/7/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?